Gyakran Ismételt Kérdések

A Távszem szolgáltatás előzménye a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által üzemeltetett Kontakt Tolmácsszolgáltatás, mely videótelefonos kapcsolat révén biztosít jeltolmácsolást. A digitális technológia, a szélessávú internet-hozzáférés és az okostelefonok adta lehetőségek kihasználásával az MVGYOSZ munkatársai - támaszkodva a tagság körében végzett igényfelmérésre - kidolgozták a látássérült személyeket videótelefonos kapcsolaton keresztül segítő távszolgáltatás ötletét, melyre EU-s forrást nyert el a szövetség.

Az MVGYOSZ 2018. január 1.-én megkezdte az EFOP-1.1.5-17-2017-00001 számú Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára - Távszem projekt megvalósításával a látássérült embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítását. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg közel 470 millió forint EU-s és hazai támogatással 2020. január 1-jéig. A projekt célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen használható mobileszközök segítségével az ország minden pontján azonos eséllyel jussanak magas színvonalú internet alapú segítő szolgáltatáshoz.

A Távszem alkalmazás egy okostelefon vagy táblagép segítségével kapcsolja össze a vak vagy gyengénlátó felhasználót az ép látású operátorral, aki a távolból, a látássérült személy okos eszközének kamerája segítségével lát helyette és szóbeli kommunikációval segíti a számára szükséges információk megszerzését. Azaz megmondja, milyen színű és mintájú a harisnya vagy a nyakkendő, felolvassa a postai értesítőt vagy az élelmiszer nevét, összetevőit és lejárati dátumát, stb.

A Távszem szolgáltatás az év minden napján, a nap huszonnégy órájában elérhető. A szolgáltatás a látássérült felhasználók számára ingyenes.

A távsegítség az élet minden területén használható, figyelembe véve a tisztesség és az erkölcsösség szabályait. A Szolgáltatót külön jogszabály alapján adat megtartási, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Ez garantálja a látássérült felhasználók számára adataik biztonságát, a személyes életterükkel, élethelyzeteikkel kapcsolatosan a szolgáltatást végző operátorok birtokába jutott információk védelmét, a jogosulatlan felhasználás megakadályozását.

A Távszem lehetőségei szinte végtelenek. Íme néhány példa, amiben az operátorok segítséget tudnak nyújtani:

 • Gyógyszerek kiválasztása, adagolásának, lejárati idejének felolvastatása.
 • termékek, például élelmiszerek megkerestetése üzletben vagy otthon vásárlás után, összetevőik és lejárati idejük felolvastatása.
 • Útkereszteződésben a jelzőlámpa jelzésének megnézése. Figyelem, nem azt mondja meg az operátor, hogy átmehet-e, hanem hogy mikor zöld a jelzés!
 • Digitális táblákon megjelenő feliratok pl vasúti vagy busz menetrend tájékoztatók ill. nyomtatott formában kihelyezett menetrendek felolvastatása.
 • Postákon, bankokban, közüzemi szolgáltatóknál elhelyezett sorszámhúzó automaták használata, ill. a sorszám kijelzésének felolvastatása
 • Egészségügyi leletek rendszerezése, iratrendezés.
 • ruha vagy más tárgyak színének meghatározása vagy zokni párosítás.
 • leesett tárgyak megkeresése.
 • mérőórák, például villany-, víz-, gázóra leolvasása.
 • stb.

A Távszem operátorok két módon is képesek segíteni közlekedés közben:

 • a készülék kamerája által látható minden információt elmondanak, legyen az buszmegállótábla, utcanév, vagy a környéken látható bármilyen objektum.
 • Engedélyezhetjük, hogy a Távszem alkalmazás hozzáférjen a mobilkészülékünk helymeghatározó moduljához (PL. GPS), így az operátorok el tudják mondani, hogy a helymeghatározó rendszer szerint éppen hol tartózkodunk.

Fontos figyelembe venni azonban, hogy az operátorok kizárólag a kameraképen rendelkezésre álló adatokból képesek dolgozni, így nem követelhető meg tőlük, hogy egy bizonyos úticél eléréséhez útvonalterveket készítsenek, és pontosan elmondják, merre kell menni, milyen akadályok lesznek az úton és mire kell figyelni közlekedés közben. Ez nem része a szolgáltatásnak!

Igen, a GPS helymeghatározás segítségével erre van lehetőség. Ehhez az operátorral való beszélgetés közben a távszem alkalmazásban keressük meg a pozíció küldése gombot és aktiváljuk. Ekkor az operátornak elküldésre kerül a jelenlegi helyzetünk, aki akár utca, házszám pontossággal képes lesz megmondani, hogy hol is vagyunk.

Olyan helyzetekben nem tudnak az operátorok segítséget nyújtani, amikor a kamera által közvetített kép nem alkalmas a biztonságos és pontos információnyújtásra. Ilyen helyzet elsősorban a navigálás az utcai vagy épületen belüli közlekedés során, mivel a kamera által közvetített kép csak töredéke az élő emberi segítő által beláthatónak, így előfordulhat, hogy az operátor nem tud tájékoztatni a felhasználó előtt lévő akadályról vagy más veszélyről.

Szintén nem tudnak segítséget nyújtani az operátorok olyan helyzetekben, amihez nem a látásra, hanem valamilyen tudás vagy információ meglétére van szükség. A Távszem nem tudakozó, így az operátoroknak nem áll módjában tájékoztatást adni közintézmények elérhetőségéről, menetrendi adatokról, kivéve, ha azok egy a felhasználó kamerája által elérhető és megmutatható tábláról leolvashatók.

A Távszem applikáció iOS és Android rendszerű okostelefonokon egyaránt elérhető. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App store-ból és a Play-áruházból, azonban a szolgáltatás igénybevételéhez ezen felül egy regisztráció is szükséges, ami a Tavszem.hu oldalon kezdeményezhető.

A Távszem applikáció iOS és Android rendszeren futó változatainak használati útmutatója az alábbi linken érhető el.

A Távszem applikáció ingyenesen letölthető, a regisztráció szintén ingyenes.

A Távszem hívásához internet hozzáférés szükséges, ennek költsége minden esetben a felhasználót terheli.

A Távszem hívásakor telefonos kapcsolat nem jön létre, így a mobiltelefon szolgáltatás terén költség nem jelentkezik. A hívás a mobil adatforgalom vagy Vi-Fi hálózat használata esetén a helyi internet kapcsolat használatával történik.

A szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki látássérült személynek minősül és ezt a tényt a megfelelő iratokkal hitelt érdemlően igazolni tudja.

Az MVGYOSZ tagegyesületeinél tagsági jogviszonnyal rendelkező látássérültek a törzsszámukkal, vagyis a tagsági igazolványukkal regisztrálhatnak. Az ezen szervezetekben nem tag látássérült személyek a fogyatékosságukat igazoló dokumentumaiknak a regisztráció során történő benyújtásával igazolhatják jogosultságukat, amit a szolgáltatásvezető bírál el.

Az MVGYOSZ bármely tagegyesületében tagsági jogviszonnyal rendelkező látássérült személyek a tagnyilvántartóban rögzített törzsszám és e-mail cím megadásával tudják igénybe venni a szolgáltatást.

A törzsszám és az e-mail cím segítségével lehet az App Store vagy a Play áruházból letöltött alkalmazást aktiválni.

A Távszem szolgáltatásra csak azon személyeknek kell regisztrálni, akik nem tagjai az MVGYOSZ egyik tagegyesületének sem.

www.tavszem.hu oldalon kezdeményezhető a regisztráció.

Azon látássérült személy esetében, aki nem egyesületi tag, de igazolja a regisztráció során látássérülését, a rendszer generálja a belépéshez szükséges törzsszámot, melyet E-mail-ben küldünk meg részére.

A vak vagy gyengénlátó állapot igazolása a látássérültség jogcímén folyósított Fogyatékossági támogatás, emelt összegű családi pótlék, rokkantsági ellátás, vagy vakok személyi járadéka megállapításáról szóló határozatnak a regisztráció során való beküldésével lehetséges.

A regisztráció során minden felhasználó kap egy e-mailt az adamo rendszerétől. A megerősítő linkre történő kattintást követően a szolgáltatási szerződést is el kell fogadni, csak ekkor lesz érvényes a Távszem regisztráció.

Az operátorok mindig azt a képet látják, amit a mobiltelefon kamerája közvetít. A felhasználót csak abban az esetben látják, ha a telefon hátlapi kameráját maga felé fordítja. A Távszem applikáció a telefon előoldali kameráját nem használja.

A szolgáltatás kép- és hangminősége elsősorban az internet hozzáférés minőségétől függ. Mobilinternetes csatlakozás esetén meghatározó a lefedettség és az, hogy a felhasználó tartózkodási helye, pl. egy épület mennyire árnyékol. Wifi kapcsolat esetén sem mindegy, hogy milyen közel van a felhasználó a rooterhez, illetve hogy esetleg többen is használják-e egyszerre az internetet ugyanazon eszközön keresztül.

Ha ilyen esetben a hívás automatikusan nem szakad meg, vagy az operátor nem szakítja meg, bontsa a hívást és ismételje meg. Amennyiben a megismételt hívás minősége sem javul, ha van rá módja, csatlakozzon egy másik hálózathoz. Amennyiben a hívást wifi-ről kezdeményezte, próbáljon meg mobilinternetre váltani, ha pedig eddig mobilinternettel próbálkozott, váltson wifi-re. Wifi hálózatról kezdeményezett hívás esetén azt is vegye figyelembe, hogy a hálózat mennyire terhelt, azaz kb. hány személy milyen erőforrásigényű eszközzel csatlakozik rá.

A hívás során a kapcsolat létrejöttét követően a minél jobb fényviszonyok létrehozása érdekében a készülék kijelzőjén söprögetve találhatja meg és kapcsolhatja be a zseblámpa funkciót. A hívás megszakításával a zseblámpa automatikusan kikapcsol, azt ekkor külön nem kell kikapcsolni.

A hívások beérkezésekor az operátorok látják a felhasználó nevét, amit a rendszer a regisztráció során megadott adatok alapján azonosít. Ezen kívül az operátorok a felhasználóknak semmilyen, a regisztráció során megadott személyes adatához nem férnek hozzá.

Természetesen! Az operátorok minden nap nullától huszonnégy óráig a felhasználók rendelkezésére állnak. Ugyanez igaz az ünnepnapokra is.

A Távszem szolgáltatás célja a lehető leghatékonyabb segítségnyújtás, így a szolgáltatást biztosító MVGYOSZ és az operátorok is igyekeznek rugalmasak lenni egy adott távszem hívás időtartamát illetően. Indokolt esetben akár extrém hosszú is lehet egy hívás, de az operátor kérheti a 20 percnél tovább tartó segítségnyújtás felfüggesztését, ha ez akkor és ott megvalósítható, és egy későbbi időpontban vagy másik operátorral történő folytatását.

Természetesen számos olyan szituáció fordulhat elő, amikor rendszeresen ismétlődő tevékenységek elvégzéséhez újra és újra szükség van a Távszem segítségére. Így a rendszeres segítségkérés semmilyen módon nincs korlátozva.

Nem, a rendszer az éppen szabad operátorhoz fogja önt kapcsolni.

A hívások hanganyag formában visszahallgathatók a Távszem alkalmazásban az Előzmények lapfül alatt. Minden felhasználó kizárólag a saját hívásait hallgathatja vissza a hívás megtörténtétől számított 30 napon belül. Ezt követően a hívások automatikusan törlődnek az Előzmények közül. A videó visszanézésére nincs lehetőség, ahhoz kizárólag panaszkezelési eljárás során lehet hozzáférni.

Igen, wifi hálózaton továbbra is használható marad a távszem szolgáltatás.

Jelenleg a Távszem szolgáltatás működési területe Magyarország területére van korlátozva. A jövőbeni fejlesztések egyik célja, hogy a szolgáltatás a határainkon túlról is hozzáférhető legyen első körben a külföldön élő magyar látássérültek számára, a későbbiekben pedig akár nemzetközi szinten, idegen nyelven is.

Nincs ilyen határidő, terv szerint a Távszem szolgáltatás a jövőben folyamatosan biztosított lesz.

A Távszem projekt keretében zajlott nyilvános tesztidőszak 2019. december 31-ével lezárult. Ezt követi egy hároméves kötelező fenntartási időszak, de a szolgáltatást természetesen ezt követően, 2022. után is biztosítani fogja az MVGYOSZ. A tesztidőszak lezárásával természetesen sem az applikáció, sem a szolgáltatás fejlesztése nem fejeződött be.

Igen, a Távszem akkor is működik, ha az adott pillanatban nem aktív semmiféle képernyőolvasó vagy nagyító alkalmazás a készüléken.

Mivel a látássérültek körében világszinten is a két leggyakrabban használt mobil operációs rendszer az iOS és az Android, így ezen a két platformon érhető el a Távszem, és jelenleg nem tervezzük elkészíteni a szoftvert más operációs rendszerekre.

Ellenőrizze, hogy a beírt adatok helyesek és a megfelelő helyre kerültek-e:

 • Az első mezőben a törzsszám után tegyen kötőjelet és írja be az ön tagegyesületének megfelelő megyekódot
 • A második mezőben a jelszó megadásánál figyeljen a nagybetűk beírásánál, hogy a Shift billentyű ki legyen jelölve.
  Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Shift billentyű egyszeri kijelölése a nagy betű beírása után visszavált kisbetű beviteli módra.
 • Ha nem találja a Bejelentkezés gombot, akkor navigáljon a bejelentkező ablak címsorára és érintse meg, vagy koppintson duplán. Ezt követően látható lesz a Bejelentkezés gomb, vagy aktiválja a kijelző jobb alsó sarkában a billentyűzet Return gombját.

Lépjen a készüléke Beállítások> Távszem> gombjára és aktiválja. Ezen belül keresse meg a "Kijelentkezés következő indításkor" kapcsolót és kapcsolja be. Törölje az alkalmazásváltóból a Távszem alkalmazást, majd ismételje meg a bejelentkezést.

Ha többször is próbálkozott belépni az alkalmazásba és nem sikerült, akkor törölje az alkalmazást a készülékéről. Az újbóli bejelentkezéshez ismét le kell töltenie a Távszem alkalmazást az alkalmazás áruházból és ismételje meg a bejelentkezést a helyesen megadott adatokkal.

Tegye a következőket:

 • A Távszem alkalmazáson iOS rendszeren legyintsen egy ujjal lefelé a Szerkesztés menüparancs előtérbehozásához, majd egy ujjal koppintson duplán.
 • Az eltávolításhoz jobbra vagy balra legyintéssel navigáljon  egy ujjal a Távszem applikációra a kijelöléshez. A törléshez koppintson duplán egy ujjal.
 • A felugró figyelmeztető ablakban válassza a Törlés gombot, majd az egy ujjas dupla koppintással aktiválja, ezzel eltávolította az alkalmazást és minden adatát a készülékéről.
 • Töltse le újból az alkalmazást az App Store áruházból és ismételje meg a bejelentkezést.

Tegye a következőket:

 • Nyissa meg a készülék Beállítások> Mobilhálózat gombját és kapcsolja be a mobil internet hozzáférését. Ellenőrizze a készüléke Beállítások> Távszem> gombját aktiválva, hogy a hozzáférés a Mobil adatforgalomhoz engedélyezve van-e.
 • Nyissa meg a Beállítások> Wi-Fi hálózat gombját és aktiválja. Válassza ki azt a hálózatot amelynek a biztonsági kulcsával rendelkezik és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezután próbálja hívni az operátort az alkalmazás Távsegítség lap> Távszem hívása gombjával.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor törölje le a Távszem alkalmazást és a letöltés után ismételje meg a bejelentkezési procedúrát.

Zárja be az alkalmazást az alkalmazásváltóból, majd indítsa újra és próbálja újra hívni a Távszemet.

Az iOS 13.2 rendszer memóriakezelési problémákat tartalmaz. Ennek elhárítására és a nem reagáló alkalmazások megfelelő működéséhez szükség van a memória felszabadítására. A RAM kitisztítása után az alkalmazások újra betöltődnek és használhatóvá válnak.

Lépjen a készüléke Beállítások> Általános> Kikapcsolás gombjára és aktiválja, vagy tartsa nyomva a készüléke kikapcsoló gombjátt, amíg meg nem jelenik a Kikapcsolási képernyő. Nyomja le és tartsa megérintve a Főgombot, majd  a gombot tartva pár másodperc elteltével a rendszer visszaugrik a Kezdőképernyőre egy fehér felvillanás kíséretében. Ha be van állítva jelkód a készüléken, akkor arra kéri a rendszer, hogy írja be. A Kezdőképernyőre ugrás, vagy a jelkód beírása után nyomja le a Főgombot kétszer egymás után, hogy meg nyíljon az Alkalmazásváltó. Innen indítva a nem szabályosan működő alkalmazásait azt tapasztalja, hogy az újratöltődik és rendesen használhatóvá válik.

Megjegyzés: A főgombbal nem rendelkező iPhone X, vagy ennél újabb készülékek esetén a Beállítások> Kisegítő lehetőségek> Assistive Touch gombjával kapcsolható be és jeleníthető meg a Főgomb a kijelző megszokott helyén.

Előfordul, hogy az iPhone néha nem válaszol, vagy hibákat produkál. Ezeket a problémákat és hibákat könnyen orvosolhatja a hard reset végrehajtása.

A főgombbal rendelkező készülékek esetén tegye a következőt:

 • Tartsa egyszerre lenyomva a Kikapcsoló és a Főgombot kb. 8 másodpercig - az alma logó felvillanásáig -, majd engedje el a gombokat és várjon amíg a készülék újraindul.

iPhone 7 esetében tegye a következőt

 • Tartsa egyszerre nyomva a Kikapcsoló gombot és a Le hangerő gombját kb. 8 másodpercig - az alma logó felvillanásáig -, majd engedje el a gombokat és várjon amíg a készülék újraindul.

iPhone 8, vagy újabb készülékek esetében tegye a következőt

 • Nyomja meg gyorsan egyszer egymás után a Fel, majd a Le hangerő gombját és engedje el a gombokat, ezután tartsa nyomva a kikapcsoló gombot kb. 8 másodpercig - az alma logó felvillanásáig -, majd engedje el a gombot és várjon amíg a készülék újraindul.

A Távszem alkalmazásból a bejelentkezett felhasználót ki lehet jelentkeztetni. Így más felhasználó adatainak hitelességét ellenőrizve használható az alkalmazás.

Tegye a következőket:

 • Lépjen a Beállítások> Távszem> alkalmazásbeállításaiba.
 • Navigáljon a "Kijelentkezés a következő indításkor" kapcsolóra és kapcsolja be.
 • Indítsa újra az alkalmazást, majd adja meg az új felhasználó adatait a megfelelő mezőkben és hívja a Távszemet.

A Távszem ügyfélszolgálata munkanapokon 8 órától 16 óráig fogadja a hívásokat, e-maileket és a személyes megkereséseket.
telefon: +36-1/384-8440 vagy +36-30/505-2867
E-mail: info@tavszem.hu

A Távszem szolgáltatás ismertté tételét és használatát tagegyesületenként egy-egy mentor is segíti. Az ő feladatuk az okostelefonok és a Távszem alkalmazás használatának betanítása az azt igénylő vak és gyengénlátó egyesületi tagok részére.

Az MVGYOSZ tagegyesületeinek elérhetőségei az alábbi linken olvashatók:
https://www.mvgyosz.hu/kapcsolat/tagegyesuletek/

Neve: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)
Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Adószáma: 19002464-2-42
Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 44.
Telefon: (1)/384-8440
E-mail: titkarsag@mvgyosz.hu
Web: www.mvgyosz.hu

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége száz éves tapasztalatával képviseli és szolgálja a magyar látássérült embereket. Évszázados működése során számtalan különféle tevékenységet végzett és korról korra megújuló szolgáltatási palettát kínált. Az utazási kedvezmények, a vakokat foglalkoztató védett üzemek, a vakok személyi járadéka, a látássérültekre nézve kedvező munkaügyi szabályozás kiharcolása mind-mind a szövetség érdekvédelmi munkájának eredménye. Az elmúlt évszázad sorra jelentkező kihívásaira adott válaszként jött létre a Homérosz Kórus, a Vakok Világa folyóirat, a Braille-nyomda és könyvtár, a szakipari-, a telefonkezelő- és a gyógymasszőr képzés, a sportkörök, a vakvezetőkutya kiképző központ, a hangoskönyvtár, a segédeszköz bolt, az informatikai csoport majd az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, a tankönyvek speciális formátumú megjelenését biztosító szolgáltatás, a nyelvtanfolyamok, az Okosklub és legújabban a Távszem szolgáltatás.

AZ MVGYOSZ a XX. század fordulatos politikai-történelmi körülményei közti helytállása után a XXI. század kihívásaira is a magyar vak és gyengénlátó emberek társadalmi integrációja érdekében igyekszik reagálni. A következő száz évben is együtt formáljuk élhetőbbé a világot a „semmit rólunk nélkülünk” eszméje jegyében.

© 2023 Távszem

b4st theme for WordPress